Dworzec Lublin już gotowy

Trwa kompletowanie wyposażenia, urządzanie wnętrza oraz adaptacja budynku do jego funkcji. Pierwsze autobusy odjadą z początkiem roku, a w połowie stycznia planowane są Dni Otwarte z atrakcjami dla mieszkanek i mieszkańców. Już wkrótce zacznie działać nowoczesne i największe centrum komunikacyjne dla miasta i regionu. Ta strategiczna inwestycja ostatnich lat została zrealizowana z udziałem funduszy europejskich.

Dworzec Lublin z pozwoleniem na użytkowanie

Dworzec Lublin otrzymał właśnie decyzję o pozwoleniu na użytkowanie od Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Oznacza to, że budynek spełnia wszelkie wymogi prawa budowlanego oraz został zrealizowany zgodnie z projektem. 

Dworzec Metropolitalny gotowy jesienią

Do jesieni potrwa budowa Dworca Metropolitalnego. Ostateczny termin zakończenia prac przy nowym obiekcie oraz przebudowie ulic w jego rejonie ustalono na drugą połowę października. Zmiana terminu wynika z konieczności wykonania kolejnych robót dodatkowych i zamiennych, niezbędnych do ukończenia inwestycji, co podkreśla Wykonawca w złożonym przez siebie wniosku. Miasto zawarło z firmą Budimex aneks zmieniający dotychczasową datę końcową prac budowlanych, z 15 maja na 20 października.

Nowy termin zakończenia budowy Dworca Metropolitalnego

Miasto Lublin oraz firma Budimex – generalny wykonawca budowy Dworca Metropolitalnego, podpisali aneks w sprawie zmiany terminu realizacji umowy dotyczącej budowy Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Nowy termin zakończenia robót budowlanych wyznaczono na 15 maja.

Z dziennika budowy Dworca Metropolitalnego

Trwają prace przy budowie Dworca Metropolitalnego i modernizacji układu drogowego w jego rejonie. Na połowę stycznia wartość wykonanych robót wyniosła blisko 204 mln zł. Zaawansowanie prac na całym zadaniu, składającym się z budowy budynku dworca oraz sieci dróg dojazdowych, wynosi obecnie około 80%.

Budowa Dworca Metropolitalnego – pojedziemy ul. Dworcową oraz zjazdem z ul. Lubelskiego Lipca ’80

Z początkiem przyszłego tygodnia kierowcy pojadą już nowo wybudowanymi odcinkami ulic w rejonie Targów Lublin. To pierwsze zrealizowane w całości zadanie w ramach trwającej budowy Dworca Metropolitalnego oraz modernizacji układu drogowego w tej części miasta. Zakończone prace drogowe oraz uzyskane pozwolenie na użytkowanie umożliwiają wprowadzenie stałej organizacji ruchu. Zmiany wejdą w życie w poniedziałek (19 września) o godz. 10.00. Wówczas zostaną udostępnione do ruchu rondo przy Targach Lublin oraz drogi dojazdowe do ul. Dworcowej od strony ul. Lubelskiego Lipca ’80 wraz z wiaduktem i od strony al. Piłsudskiego, łącznie z przyległymi ciągami pieszo-rowerowymi.

Postępy prac przy budowie Dworca Metropolitalnego

Od ponad 7 miesięcy trwają prace przy budowie Dworca Metropolitalnego i modernizacji układu drogowego w jego rejonie. Na budowie pracuje około 240 drogowców i 75 jednostek sprzętowych. Aktualnie wartość wykonanych prac wynosi blisko 30 mln zł. Inwestycja o wartości ponad 231 mln zł ma być gotowa do końca lipca 2022 roku.