Zasady korzystania z przystanków i Dworca Lublin

Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie informuje, o wejściu w życie Uchwały nr 1544/LII/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 7 września 2023 r. oraz  utracie mocy obowiązującej przez Uchwałę nr 77/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2011 roku. Przedmiotowa Uchwała określa:

1. Wysokość opłaty za korzystanie z przystanków, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Lublin:

2. Warunki i zasady korzystania z przystanków udostępnianych operatorom i przewoźnikom wykonującym przewozy osób w krajowym transporcie drogowym:

3. Warunki i zasady korzystania z Dworca Lublin:

4. Wykaz przystanków zlokalizowanych na terenie Gminy Lublin, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Lublin, udostępnianych operatorom i przewoźnikom wykonującym przewozy osób w krajowym transporcie drogowym:

5. Regulamin korzystania z budynku socjalno-technicznego oraz parkingu dla autobusów i busów zlokalizowanych przy ul. Krochmalnej 8e w Lublinie:

6. Stawki opłat za dokonywanie czynności związanych z obsługą przewoźników, operatorów i pasażerów na „Dworcu Lublin” przy u. Dworcowej 2 w Lublinie

Ponadto zgodnie z dyspozycją §1 ust. 3 w/w Uchwały Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie ogłasza wykaz przystanków zlokalizowanych na terenie Gminy Lublin stanowiących własność lub zarządzanych przez Gminę Lublin, udostępnianych operatorom wykonującym przewozy osób w komunikacji miejskiej:

Zestawienie przystanków i dworców komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Lublin udostępnionych dla przewoźników i operatorów, których właścicielem lub zarządzającym nie jest Gmina Lublin oraz zasady korzystania z tych obiektów:

Wniosek o uzgodnienie zasad korzystania z Dworca Lublin oraz przystanków, których właścicielem/ zarządzającym jest Gmina Lublin: