Powstaje Dworzec Metropolitalny – z dziennika budowy

Za trzy miesiące będzie gotowy Dworzec Lublin. Wykonawca ma czas na zakończenie inwestycji do 20 października. Aktualnie stopień zaawansowania prac to blisko 90%, a ich wartość przekroczyła 199,7 mln zł.

Zbliżamy się do sfinalizowania tej kluczowej dla miasta i regionu inwestycji – inteligentnego, nowoczesnego obiektu wraz z peronami i nowym układem drogowym. Przyszłe centrum komunikacyjne w jednej części miasta skupi transport miejski oraz pozamiejski autobusowy zintegrowany z komunikacją kolejową. Po zakończeniu prac przez wykonawcę nastąpi etap odbiorów oraz procedura związana z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Otwarcie Dworca dla pasażerów będzie możliwe po zakończeniu niezbędnych formalności i uruchomieniu pierwszych funkcjonalności nowego obiektu.

Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Firma Budimex, generalny wykonawca inwestycji, realizuje zadania 1, 3 i 4. Obejmują one budowę budynku dworca wraz z placem peronów odjazdowych i przyjazdowych, przebudowę pl. Dworcowego oraz sąsiadujących ulic: Dworcowej, Młyńskiej, 1 Maja, Pocztowej oraz Gazowej, a także ronda Sportowców. Obecnie prace skupiają się głównie na układaniu nawierzchni placu dworcowego oraz robotach wykończeniowych i instalacyjnych w budynku, m.in. układaniu płytek ściennych i podłogowych, żywicy w garażach oraz robotach malarskich. Ponadto prowadzone są dodatkowe uzgodnienia w zakresie instalacji elektrycznych oraz branży zieleniarskiej.

Budynek dworca

Trzykondygnacyjny budynek dworca będzie miał częściowo użytkowy dach. Zadaszenie obiektu wykonane jest w formie tarasu widokowego z przestrzeniami rekreacyjnymi i wypoczynkowymi. Wejście na dach, znajdujący się na wysokości około 12 m nad poziomem terenu, jest zapewnione za pomocą dwóch klatek schodowych oraz wind, co umożliwi również dostęp osobom o ograniczonej sprawności ruchowej. Na użytkowym dachu o powierzchni około 6,7 tys mkw znajdują się obszary zielone oraz wydzielona barierkami strefa ogólnodostępna z traktami spacerowymi. Tam zlokalizowany jest też plac zabaw z parkiem linowym o długości około 18 m i wysokości 3 m oraz specjalną nawierzchnią zapewniającą bezpieczną zabawę. Dodatkowo strefa ta zostanie wyposażona w 13 stolików z 4 krzesłami każdy oraz 8 hamaków zapewniających możliwość wypoczynku. Zarówno użytkowy dach, jak i zadaszenie nad stanowiskami dla autobusów wsparte są na olbrzymich wolnostojących charakterystycznych filarach. Mają one formę wysokich ażurowych kielichów. Te przestrzenne konstrukcje z rur stalowych z jednej strony stanowią architektoniczny wyróżnik i ozdobę budynku, nawiązując swoim stylem do formy ludowych wycinanek, a z drugiej spełniają funkcję użytkową, skrywając piony kanalizacji deszczowej. Na słupach montowane będzie również oświetlenie. W najbliższym czasie przeprowadzone zostaną jego próby, żeby wybrać najbardziej funkcjonalną i efektowną formę iluminacji budynku.
Układ drogowy

Na ukończeniu są już zadania drogowe. Od dzisiaj (24 lipca) nastąpiła zmiana organizacji ruchu w zakresie postoju końcowego autobusów. Dotychczas pojazdy komunikacji miejskiej stawały na ul. Młyńskiej, a po zmianie na łączniku w zatoce autobusowej. Przystanki pozostały bez zmian. W tym czasie drogowcy wykonają oznakowanie poziome na ul. Młyńskiej. Finalizowane są też nasadzenia zieleni w pasie drogowym łącznika pomiędzy ul. Gazową a ul. Młyńską. Ponadto wykonawca będzie montował trakcję trolejbusową pod zadaszeniem dworca. Jeśli prace w tym zakresie przebiegną pomyślnie, to z końcem wakacji powinny rozpocząć się odbiory branży drogowej, czyli zmodernizowanych ulic.

Ul. Pocztowa przeszła pełną wymianę konstrukcji jezdni wraz z chodnikami. Wlot ul. Pocztowej do ul. Kunickiego umożliwi ruch autobusów komunikacji miejskiej. Przebudowę przeszła też ul. Młyńska od ronda Sportowców do skrzyżowania z ul. Dworcową. Powstała na niej ścieżka rowerowa wzdłuż chodnika od strony Dworca (na odcinku od ul. Dworcowej do ronda) oraz dodatkowy prawoskręt przy rondzie. Ponadto, by zapewnić jak najwięcej miejsca na perony nowego dworca autobusowego, cofnięto w stronę torów pas ul. Gazowej. Ulica, zakończona placem do zawracania, pozwoli usunąć ruch kołowy z placu Dworcowego. Dodatkowy pas ruchu powstał przy rondzie Sportowców. Dla sprawnego przejazdu pojazdów komunikacji miejskiej będzie rondem turbinowym. Pomiędzy ul. Gazową a Młyńską powstał zupełnie nowy odcinek drogi wraz z jednostronnym chodnikiem i zatoką postojową dla autobusów. Z kolei Plac Dworcowy, po całkowitym usunięciu ruchu kołowego, stanie się ozdobnym deptakiem połączonym wizualnie oraz funkcyjnie z głównym wejściem do dworca kolejowego. Przed dworcem PKP powstały zatoki postojowe z miejscami typu Kiss&Ride umożliwiające postój na czas przesiadki pasażera na autobus lub pociąg. Tu także przewidziano postój TAXI. Architektonicznym przedłużeniem pl. Dworcowego stanie się ul. 1 Maja. Pojawiły się na niej nowe nasadzenia drzew i krzewów, a także 58 miejsc parkingowych i stojaki rowerowe.

Dworzec Lublin w liczbach

 • trzykondygnacyjny budynek,
 • parking podziemny dla 174 samochodów,
 • 122 miejsca postojowe dla autobusów i busów,
 • 53 stanowiska dla autobusów komunikacji dalekobieżnej i regionalnej,
 • 13 stanowisk dla komunikacji miejskiej,
 • 4 stanowiska ładowania autobusów elektrycznych,
 • 166 miejsc postojowych w obiektach Park&Ride,
 • 67 stanowisk postojowych w obiektach Bike&Ride,
 • 11 stanowisk postojowych w obiektach Kiss&Ride,
 • około 6 km wybudowanych/przebudowanych linii trolejbusowych i autobusowych,
 • 1,3 km wybudowanej infrastruktury rowerowej,
 • nasadzenia około 100 nowych drzew oraz ponad 31 tys. krzewów, pnączy, bylin i traw ozdobnych. 

Finansowanie

Budowa Dworca Metropolitalnego wraz z przebudową układu komunikacyjnego w jego rejonie, to najważniejszy komponent projektu Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu to prawie 340 mln zł, z czego blisko 194 mln zł stanowi dofinansowanie z UE. Do tej pory wartość wykonanych robót dla całego projektu wynosi ponad 235 mln zł. Na rozliczenie projektu w zakresie rzeczowym jest czas do 31 października, a finansowym do końca grudnia. 

Poza budynkiem Dworca, projekt unijny obejmował także inne zadania – budowę nowego zjazdu z ul. Lubelskiego Lipca ‘80 do ul. Dworcowej oraz budowę łącznika ul. Dworcowej i al. Piłsudskiego, jak również rozbudowę ul. Krochmalnej o dwie nowe drogi, wzdłuż których powstało ponad 120 miejsc postojowych dla busów i autobusów. W rejonie ul. Krochmalnej stanął również budynek socjalno-techniczny dla obsługi Dworca, z częścią przeznaczoną dla kierowców. Zadanie te zostały już zakończone i odebrane.