Dworzec Metropolitalny gotowy jesienią

Do jesieni potrwa budowa Dworca Metropolitalnego. Ostateczny termin zakończenia prac przy nowym obiekcie oraz przebudowie ulic w jego rejonie ustalono na drugą połowę października. Zmiana terminu wynika z konieczności wykonania kolejnych robót dodatkowych i zamiennych, niezbędnych do ukończenia inwestycji, co podkreśla Wykonawca w złożonym przez siebie wniosku. Miasto zawarło z firmą Budimex aneks zmieniający dotychczasową datę końcową prac budowlanych, z 15 maja na 20 października.

W związku ze złożeniem przez firmę Budimex, generalnego wykonawcę inwestycji, kolejnego wniosku o zmianę terminu jej zakończenia, po przeprowadzonej analizie, podpisaliśmy aneks wydłużający o następne miesiące realizację prac. Umożliwiła to zgoda uzyskana od Urzędu Marszałkowskiego na zmianę terminów zakończenia rzeczowej i finansowej realizacji dla całego projektu unijnego.

Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

W ramach nowego systemu identyfikacji wizualnej obiektu planowany jest montaż podświetlanego napisu Dworzec Lublin (pod dachem budynku od strony ul. Lubelskiego Lipca ’80), co nie było przewidziane w zakresie pierwotnej dokumentacji. Aktualnie otrzymano ofertę od biura projektowego na opracowanie dokumentacji, co po przeprowadzeniu negocjacji pozwoli na zlecenie prac w tym zakresie. Dodatkowym zadaniem jest również budowa zasilania szyldów identyfikacji pasażerskiej. 
Wszystkie te zadania wynikły w trakcie realizacji i nie były ujęte na poziomie pierwotnej dokumentacji projektowej. Istotny wpływ na termin realizacji inwestycji miał także czas oczekiwania na uzgodnienie dokumentacji i podpisania aneksu do umowy związanej z fotowoltaiką.

Zgodnie z obowiązującym aneksem z 27 lutego i protokołem konieczności będącym jego załącznikiem, termin zakończenia realizacji inwestycji uzgodniono na 15 maja, warunkując to obowiązującą umową na dofinansowanie projektu unijnego, z którego realizowane jest zadanie. W ostatnim czasie Miasto podpisało aneks z Województwem Lubelskim – Instytucją Zarządzającą, na zakończenie inwestycji w zakresie rzeczowym do 31 października oraz finansowym do 31 grudnia br. W związku ze złożonym przez Wykonawcę wnioskiem o zmianę terminu, z uwagi na potrzebę wykonania robót dodatkowych i zamiennych niezbędnych do zakończenia inwestycji, Miasto Lublin zawarło ostateczny aneks terminowy z datą zakończenia inwestycji do 20 października br. Aneks dotyczy umowy z 18 grudnia 2020 r., która swoim zakresem obejmuje zadania 1, 3 i 4, czyli budowę budynku dworca wraz z placem peronów odjazdowych i przyjazdowych, przebudowę pl. Dworcowego oraz przebudowę sąsiadujących dróg – ul. Dworcowej, Młyńskiej, 1 Maja, Pocztowej oraz Gazowej, a także ronda Sportowców.

Wpływ na wydłużenie terminu mają kolejne nieplanowane roboty dodatkowe oraz zamienne. Przede wszystkim dotyczą one wykonania tzw. ściany zielonej. Zaprojektowane rozwiązania nie są dostępne na rynku w konfiguracji przewidzianej przez projektanta. Tym samym wykonawca musi zaproponować zamiennik zbliżony technologią do tej z projektu oraz opracować dokumentację warsztatową. Aktualnie trwają procedury w tym zakresie. Dodatkowo, po audycie przeciwpożarowym stwierdzono konieczność zamontowania dodatkowych opraw awaryjnych oraz wykonania zasilania i sterowania rozdzielnicą oddymiania, klapami pożarowymi i oddymiającymi. Niezbędna jest także realizacja zasilania kabli grzejnych koryt odwadniających wiaty peronowe.

Dworzec Metropolitalny ma już swoją nazwę

Dworzec Lublin, taką oficjalną nazwę otrzymał nowoczesny obiekt – przyszłe centrum komunikacyjne regionu.

Budujemy w pełni funkcjonalny węzeł, integrujący transport wewnętrzny Lublina z transportem regionalnym i dalekobieżnym. Ta kluczowa inwestycja nie tylko z punktu widzenia Miasta, ale także całego regionu. Dlatego przy wyborze nazwy dla tego obiektu zależało nam by miała ona charakter uniwersalny, czyli była łatwo identyfikowalna z nowym miejscem, prosta i jednoznaczna. Dworzec Lublin ma być nazwą rozpoznawalną zarówno wśród mieszkańców naszego miasta, jak i osób przyjezdnych oraz turystów.

Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Nowy Dworzec będzie administrowany przez Zarząd Transportu Miejskiego, który jako organizator komunikacji miejskiej na terenie miasta posiada kompetencje do realizacji zadań związanych z transportem publicznym. ZTM odpowiedzialny będzie za kompleksowe zarządzanie Dworcem, w tym bieżące utrzymanie wybudowanej infrastruktury dworcowej i transportowej, zawieranie umów z przewoźnikami czy organizację dystrybucji i sprzedaży biletów. Uchwałę dotyczącą uaktualnienia i rozszerzenia realizowanych przez ZTM zadań, w tym zakresie, Radni podjęli w marcu 2022 r.

Trwa budowa

W ramach inwestycji Miasto przy Dworcu Głównym PKP buduje Dworzec Lublin, który w jednej części miasta skupi komunikację miejską, pozamiejską autobusową zintegrowaną z komunikacją kolejową. Cały plac Dworcowy zmienia się w deptak, centrum którego stanowić będzie inteligentny, nowoczesny obiekt wraz z peronami i nowym układem drogowym.

Powstaje trzykondygnacyjny budynek wraz z częściowo użytkowym dachem oraz parkingiem podziemnym dla 174 samochodów. W części użytkowej dachu trwa montaż placu zabaw, który będzie się składał z systemowego parku linowego. Obecnie na ukończeniu są prace w zakresie fotowoltaiki. Trwa montaż fasad szklanych na budynku dworca. W garażach podziemnych montowane są instalacje wewnętrzne i prowadzone prace wykończeniowe. W budynku trwa montaż instalacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej i elektrycznej. Zakończono już wykonywanie przegłębienia w płycie głównej i firma Budimex – generalny wykonawca, zamontowała ruchome schody.

Prace obejmują również przebudowę m.in. ulic: Dworcowej, Młyńskiej, 1 Maja, Pocztowej oraz Gazowej. Przy ul. 1 Maja do realizacji pozostało nasadzenie zieleni oraz oznakowanie pionowe i poziome, a także montaż stojaków rowerowych i koszy na śmieci. Przy ul. Dworcowej i pl. Dworcowym, po zakończonych robotach drogowych, prace obejmą zieleń i małą architekturę. Na rondzie Sportowców oraz ulicach: Młyńskiej, Krochmalnej, Stadionowej oraz Pocztowej pozostało do wykonania oznakowanie poziome, a  na ul. Gazowej (placu nawrotowym) i łączniku pomiędzy ul. Gazową a ul. Młyńską wykonanie warstwy ścieralnej, oznakowanie poziome i pionowe oraz roboty przy zakładaniu trawników. Wokół budynku głównego i pod wiatami peronów odjazdowych trwają prace przy układaniu chodników z kostki i płyt granitowych. W zakresie trakcji trolejbusowej trwa montaż rozjazdów.

Na obszarze około 29 tys. m2 powstanie łącznie:

  • 122 miejsca postojowe dla autobusów i busów,
  • 53 stanowiska dla autobusów komunikacji dalekobieżnej i regionalnej,
  • 13 stanowisk dla komunikacji miejskiej,
  • 4 stanowiska ładowania autobusów elektrycznych,
  • 166 miejsc postojowych w obiektach Park&Ride,
  • 67 stanowisk postojowych w obiektach Bike&Ride,
  • 11 stanowisk postojowych w obiektach Kiss&Ride, 
  • około 6 km wybudowanych/przebudowanych linii trolejbusowych i autobusowych,
  • 1,3 km wybudowanej infrastruktury rowerowej.

W ramach wszystkich zadań wchodzących w zakres projektu Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla LOF, planowane są nasadzenia około 100 nowych drzew oraz ponad 31 tys. krzewów, pnączy, bylin i traw ozdobnych. 

Budowa Dworca Metropolitalnego wraz z przebudową układu komunikacyjnego w jego rejonie, to najważniejszy komponent projektu Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu to prawie 340 mln zł, z czego blisko 194 mln zł stanowi dofinansowanie z UE. Do tej pory wartość wykonanych robót dla całego projektu wynosi ponad 224 mln zł, zaś zaawansowanie prac przy budowie budynku Dworca wynosi obecnie około 150 mln zł.