Postępy prac przy budowie Dworca Metropolitalnego

Od ponad 7 miesięcy trwają prace przy budowie Dworca Metropolitalnego i modernizacji układu drogowego w jego rejonie. Na budowie pracuje około 240 drogowców i 75 jednostek sprzętowych. Aktualnie wartość wykonanych prac wynosi blisko 30 mln zł. Inwestycja o wartości ponad 231 mln zł ma być gotowa do końca lipca 2022 roku.

Trwa budowa jednej z największych i najważniejszych inwestycji Miasta. Pomiędzy ulicami Młyńską, Gazową i Dworcową, powstaje nowoczesny Dworzec Metropolitalny, który w jednej części miasta zintegruje kilka form transportu. Realizacja tej inwestycji to nie tylko ogromne przedsięwzięcie od strony technicznej, ale także organizacyjnej. Centralnym punktem całej inwestycji jest budynek dworca, w którego indywidualnym projekcie wykorzystano niestandardowe rozwiązania. Już widać pierwsze efekty wielomiesięcznych prac w postaci stalowych konstrukcji wiat. W ramach inwestycji, wokół dworca docelowo powstanie również zupełnie nowy układ drogowy, który usprawni ruch i komunikację nowego obiektu.

Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Prace są wykonywane jednocześnie na rozległym terenie o łącznej powierzchni ponad 4 ha, a sam budynek dworca, w trudnych warunkach gruntowo – wodnych. Zakończono początkowy etap prac związany z wyburzaniem i rozbiórką infrastruktury kolidującej z nową inwestycją oraz wykonano wykop pod fundamenty budynku głównego. Aktualnie prace koncentrują się na zbrojeniu płyty fundamentowej. Równolegle prace prowadzone są w zakresie infrastruktury drogowej na ul. Krochmalnej, Młyńskiej i Gazowej oraz w rejonie Tragów Lublin.

Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Zakończyły się prace przy wykopach pod fundamenty nowego budynku Dworca. Roboty ziemne swoim zakresem objęły wykop w ilości ponad 60 tys. m3. Wykop odwodniono i zabezpieczono przed napływem wody gruntowej poprzez zamontowanie ścianek szczelnych. Wykonano też prace związane z palowaniem płyty fundamentowej. Na budynku głównym trwa wykonywanie płyty fundamentowej, ścian i słupów żelbetowych oraz rozpoczęto szalowanie stropu. Realizowane są również roboty związane z realizacją stóp fundamentowych wiat peronowych. Ponadto uruchomiono już nową stację gazową, a stara została wyburzona, co pozwala na kontynuację budowy pozostałych stóp fundamentowych. Zakończono również budowę nowej stacji trafo dla PKP Energetyka, a stara została zburzona, co pozwoli na dalszą realizację robót przy ul. Gazowej. Trwa także montaż elementów stalowych konstrukcji wiat. Realizacja inwestycji opiera się na indywidualnym projekcie, z zastosowaniem niestandardowych rozwiązań. Stąd wykonywanie komponentów całej konstrukcji stalowej zadaszenia Dworca i wiat peronowych (dachy plus stalowe podpory) odbywa się na zamówienie. Elementy stalowe powstają w Ostrowcu Świętokrzyskim. Na potrzeby zadaszenia budynku Dworca powstanie ażurowa konstrukcja wsparta na 22 filarach, natomiast wiaty peronowe będą podparte na 89 filarach.

Przy ul. Krochmalnej finalizowane jest uzbrojenie podziemne na płycie postojowej dla autobusów oraz rozpoczęto wykonywanie warstw konstrukcyjnych jezdni i ustawianie krawężników. Powstaje tam również budynek socjalno-sanitarny dla kierowców. Zakończono poziom piwnic i parteru. Aktualnie prace dotyczą pierwszego piętra. Dodatkowo prowadzone są prace przy budowie kanalizacji deszczowej i wodociągu na ul. Krochmalnej. Budowa kanalizacji deszczowej realizowana jest również na ul. Młyńskiej. Z kolei przy „starej” ul. Gazowej na ukończeniu są prace przy sieciach podziemnych.

Na potrzeby zadania w zakresie rozbudowy ul. Dworcowej oraz budowy zjazdu z ul. Lubelskiego Lipca ’80, dla usprawnienia ruchu wybudowano tymczasowy zjazd z al. Piłsudskiego do obsługi Targów Lublin. Ponadto zakończono prace rozbiórkowe nawierzchni, fundamentów reklam oraz elementów małej architektury na drogach dojazdowych prowadzących do Targów Lublin. Pod obiekt mostowy wykonano pale i zabetonowano konstrukcję obiektu.

Głównym komponentem całej inwestycji jest budynek dworca, który wyróżnia zastosowanie szeregu rozwiązań podyktowanych troską o środowisko. Zakłada się użycie gruntowych pomp ciepła, które dostarczą energię potrzebną do ogrzania budynku. Z kolei zmniejszeniu zużycia energii ma służyć pomysł „budynku w budynku”, czyli otoczenia hali głównej dworca szklaną ścianą o niskim współczynniku przenikania ciepła. Dachy nad stanowiskami autobusowymi pokryją panele fotowoltaiczne. Kolejnym rozwiązaniem jest zastosowanie płyt z betonu antysmogowego. Natomiast specjalny system odzyskiwania deszczówki zapewni wodę do podlewania zieleni zaplanowanej na i w rejonie budynku Dworca, jak i do celów sanitarnych. Pod budynkiem dworca powstanie parking podziemny dla 174 samochodów, o powierzchni około 7,5 tys. m2. Powierzchnia całkowita trzykondygnacyjnego budynku dworca to ponad 18 tys. m2. Nowoczesny dworzec będzie obsługiwał autobusy komunikacji miejskiej, pozamiejskiej i dalekobieżnej. W jednej części miasta zintegruje on kilka form transportu, stając się centrum komunikacyjnym nie tylko Miasta, ale całego regionu.

W ramach inwestycji, wokół dworca powstanie zupełnie nowy układ drogowy, który usprawni ruch i komunikację nowego obiektu. Zakres prac budowlanych obejmuje modernizację ulic: Dworcowej, Młyńskiej, 1 Maja, Pocztowej oraz Gazowej. Dla komunikacji zamiejskiej na terenie dworca przewidziano 43 perony odjazdowe. Łączna powierzchnia placów manewrowych wraz z peronami wyniesie ponad 19 tys. m2. Ponadto umowa zakłada instalację i wdrożenie inteligentnych systemów transportowych, w szczególności wykorzystujących technologie informacyjne i komunikacyjne, związane z pełną obsługą pasażera, systemów informacji pasażerskiej i przystankowej. W ramach całej inwestycji zostanie przebudowane również oświetlenie drogowe, trakcja trolejbusowa, kanalizacja deszczowa, wybudowane będą także kanały technologiczne.

Termin realizacji inwestycji upływa z końcem lipca 2022 r. Budowa Dworca Metropolitalnego wraz z przebudową układu komunikacyjnego, w jego rejonie, to najważniejszy komponent projektu Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu to około 300 mln zł, z czego 178,5 mln zł stanowią środki unijne. Zakończenie realizacji całego projektu wyznaczono na 31 grudnia 2022 r.