Miasto podpisało umowę na budowę Dworca Metropolitalnego

Dnia 18 grudnia 2020 roku Miasto Lublin i spółka Budimex podpisały umowę na budowę Dworca Metropolitalnego. W Lublinie, pomiędzy ulicami Młyńską, Gazową i Dworcową, powstanie nowoczesny dworzec. W jednej części miasta zintegruje on transport kolejowy i autobusowy, busowy i miejski, stając się centrum komunikacyjnym regionu. W ramach inwestycji, wokół obiektu, powstanie również zupełnie nowy układ drogowy. Wartość kontraktu budowlanego to ponad 231 mln zł. Inwestycja jest współfinansowana z funduszy europejskich.

Podpisanie umowy na budowę Dworca Metropolitalnego to ważny moment, z punktu widzenia prowadzonej przez Miasto konsekwentnej polityki transportowej. Po wielu latach starań Lublin będzie miał dworzec na miarę wyzwań XXI wieku: energooszczędny, wykorzystujący naturalne, odnawialne źródła energii. To jedna z największych i najważniejszych inwestycji Miasta współfinansowanych ze środków europejskich w tej perspektywie. Zbudujemy w pełni funkcjonalny węzeł, integrujący transport wewnętrzny Lublina z transportem regionalnym i dalekobieżnym. To kluczowa inwestycja nie tylko z punktu widzenia Miasta, ale także całego regionu. Jestem przekonany, że ta inwestycja będzie wizytówką Lublina oraz przykładem nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych dla innych polskich i europejskich miast. Już w 2022 roku skorzystamy z zupełnie nowej przestrzeni, na którą Lublin czeka od dawna.

Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Budowa Dworca Metropolitalnego wraz z przebudową układu komunikacyjnego stanowi dla Budimex, który w Lublinie jest aktywnie obecny od ponad 15 lat, kolejne wyzwanie organizacyjne i techniczne. Roboty będą wykonywane jednocześnie na rozległym terenie, a sam budynek dworca, w trudnych warunkach gruntowo – wodnych, co wymaga od nas szczególnie sprawnej organizacji i koordynacji robót specjalistycznych oraz zapewnienia bezpiecznych warunków pracy. Budynek dworca, a zwłaszcza to, co stanowi o jego oryginalności i nowoczesnym wyglądzie, czyli „słupy – drzewa” wymagają niezwykłej staranności i precyzji w wykonaniu, aby w pełni osiągnąć efekt zamierzony przez architekta. Jesteśmy dumni i w pełni gotowi do rozpoczęcia tej prestiżowej realizacji nie tylko od strony inżynierskiej, ale także organizacyjnej, tak aby zminimalizować utrudnienia dla mieszkańców związane z prowadzonymi robotami.

Marek Gromaszek, Dyrektor ds. handlowych Budimex S.A.

Sercem całej inwestycji jest budynek dworca, który będzie obsługiwał autobusy komunikacji miejskiej, pozamiejskiej i dalekobieżnej. Dodatkowo wokół dworca powstanie zupełnie inny układ drogowy, który usprawni ruch i komunikację nowego obiektu. Dominującymi materiałami w bryle budynku dworca są szkło i beton. Obok budynku głównego powstaną niezależne perony autobusowe przykryte szklanym dachem wspartym na filarach, które jednocześnie spełnią funkcję ozdobną poprzez ażurowe, lekkie elementy inspirowane ludowymi wycinankami. To co wyróżnia budynek projektowanego wielofunkcyjnego dworca to zastosowanie szeregu rozwiązań podyktowanych troską o środowisko. Zakłada się użycie gruntowych pomp ciepła, które mają dostarczyć energię potrzebną do ogrzania budynku. Z kolei zmniejszeniu zużycia energii ma służyć pomysł „budynku w budynku”, czyli otoczenia hali głównej dworca szklaną ścianą o niskim współczynniku przenikania ciepła. Dachy nad stanowiskami autobusowymi pokryte mają być panelami fotowoltaicznymi, o wydajności pozwalającej na pełną samowystarczalność energetyczną budynku. Kolejnym rozwiązaniem jest zastosowanie antysmogowej kostki brukowej. Zawarty w niej dwutlenek tytanu pod wpływem światła umożliwia przekształcenie toksycznych spalin w substancje nieszkodliwe dla zdrowia.

Pod budynkiem dworca powstanie parking podziemny o powierzchni ok. 7,5 tys. m2, który pomieści 174 samochody. Na dachu tego budynku planowane są nasadzenia zieleni, z naciskiem na gatunki roślin szczególnie wydajnych w oczyszczaniu powietrza. Specjalny system odzyskiwania deszczówki zapewni wodę do podlewania roślin, jak i do celów sanitarnych. Powierzchnia całkowita trzykondygnacyjnego budynku dworca wynosi ponad 18 tys. m2. Warto dodać, że obiekt będzie dostosowany do bezkolizyjnego przemieszczania się pieszych oraz osób z niepełnosprawnościami.

Umowa poza głównym zadaniem jakim jest powstanie nowoczesnego budynku Dworca Metropolitalnego, obejmuje również modernizację pobliskich ulic: Dworcowej, Młyńskiej, 1 Maja, Pocztowej oraz Gazowej. Z kolei rondo Sportowców będzie rondem turbinowym. W ramach całej inwestycji zostanie przebudowane oświetlenie drogowe, trakcja trolejbusowa, kanalizacja deszczowa, wybudowane zostaną także kanały technologiczne. Termin realizacji zadań zawartych w umowie upływa z końcem lipca 2022 r.  

Nowy wygląd po rewitalizacji otrzyma plac Dworcowy. Po całkowitym usunięciu ruchu kołowego stanie się ozdobnym deptakiem połączonym wizualnie oraz funkcyjnie z głównym wejściem do dworca kolejowego. Przed dworcem PKP pojawią się zatoki postojowe z miejscami typu Kiss&Ride umożliwiające postój na czas przesiadki pasażera na autobus lub pociąg. Tu także zaplanowano postój TAXI. Architektonicznym przedłużeniem Placu Dworcowego stanie się ul. 1 Maja. Pojawią się na niej nowe nasadzenia drzew i krzewów, a także 58 miejsc parkingowych i stojaki rowerowe. 

Z kolei ul. Pocztowa przejdzie pełną wymianę konstrukcji jezdni wraz z chodnikami. Wlot ul. Pocztowej do ul. Kunickiego umożliwi ruch autobusów komunikacji miejskiej. Przebudowę przejdzie też ul. Młyńska od Ronda Sportowców do skrzyżowania z ul. Dworcową. Powstanie na niej ścieżka rowerowa wzdłuż chodnika od strony Dworca (na odcinku od ul. Dworcowej do ronda) oraz dodatkowy prawoskręt przy rondzie. Ponadto by zapewnić jak najwięcej miejsca na perony nowego dworca autobusowego cofnięty w stronę torów będzie pas ul. Gazowej. Ulica, zakończona placem do zawracania, pozwoli usunąć ruch kołowy z placu Dworcowego. Dodatkowy pas ruchu powstanie przy rondzie Sportowców. Dla sprawnego przejazdu pojazdów komunikacji miejskiej będzie rondem turbinowym. Pomiędzy ul. Gazową a Młyńską powstanie zupełnie nowy odcinek drogi wraz z jednostronnym chodnikiem i zatoką postojową dla autobusów. 

Jednym z ważnych punktów inwestycji jest budowa peronów odjazdowych komunikacji autobusowo-busowej i komunikacji miejskiej z zadaszeniem, jak również budowa wewnętrznych dróg dojazdowych, stanowisk postojowych, placów, chodników czy zagospodarowanie zieleni. Dla komunikacji zamiejskiej na terenie dworca przewidziano 43 perony odjazdowe. Łączna powierzchnia placów manewrowych wraz z peronami wyniesie ponad 19 tys. m2. Ponadto w ramach projektu nastąpi instalacja i wdrożenie inteligentnych systemów transportowych (ITS), w szczególności systemów wykorzystujących technologie informacyjne i komunikacyjne, związane z pełną obsługą pasażera, systemów informacji pasażerskiej i przystankowej. 

Budowa  wielofunkcyjnego Dworca Metropolitalnego wraz z przebudową układu komunikacyjnego to główny komponent projektu unijnego, ale nie jedyny. Projekt przewiduje również  budowę nowego zjazdu z ul. Lubelskiego Lipca ‘80 do ul. Dworcowej oraz budowa łącznika ul. Dworcowej  i al. Piłsudskiego, jak również rozbudowę ul. Krochmalnej o dwie nowe drogi, wzdłuż których przewidziano ponad 120 miejsc postojowych dla busów i autobusów. W rejonie ul. Krochmalnej powstanie również budynek socjalno-techniczny dla obsługi Dworca, z częścią socjalną dla kierowców. 

Projekt Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Realizacja całego projektu zostanie zakończona do 31 grudnia 2022 r. 

Jest to projekt strategiczny, złożony w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.6 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Całkowita wartość projektu to około 300 mln zł, z czego ponad 173 mln zł stanowią środki unijne.